Downloads

.

Interessantes zum Download

Kemal Atatürk - Manuskript
Von fünf Geschwistern überlebte nur Mustafa und die Schwester Makbûle Atadan die Kindheit. Sein eigenes genaues Geburtsdatum steht nicht fest ...

Kemal Atatürk
Turancılık denince , insanın aklına on dokuzuncu yüzyılın sonları ya da yirminci yüzyılın başları gelmekte ve birinci dünya savaşı öncesi dönemde , doğu imparatorluklarının çöküşe geçQği bir aşamada merkezi coğrafyanın yönlendirilmesi çabaları öne çıkmaktadır . On beşinci yüzyıl sonrasında baS Avrupa merkezli bir sömürgecilik bütün dünyaya yayılmış ve baS ülkeleri yeryüzünün bütün kıtalarını sömürmeye başladığı aşamada , dünyanın doğu bölgesinde üç ayrı imparatorluk bu duruma karşı denge sağlamaya çalışmışSr .

Zu den PDF Manuskripten

Unser Logo zur Nutzung als PDF

Im Rahmen einer Zusammenarbeit können Sie
diese Dateien verwenden. Sie finden unteranderem
hier unser Logo.

Zu den Logos

Förderanträge und Mitgliedsanträge

WEITER