Downloads

 

Interessantes zum Download

Kemal Atatürk - Manuskript
Von fünf Geschwistern überlebte nur Mustafa und die Schwester Makbûle Atadan die Kindheit. Sein eigenes genaues Geburtsdatum steht nicht fest ...

Kemal Atatürk
Turancılık denince , insanın aklına on dokuzuncu yüzyılın sonları ya da yirminci yüzyılın başları gelmekte ve birinci dünya savaşı öncesi dönemde , doğu imparatorluklarının çöküşe geçQği bir aşamada merkezi coğrafyanın yönlendirilmesi çabaları öne çıkmaktadır . On beşinci yüzyıl sonrasında baS Avrupa merkezli bir sömürgecilik bütün dünyaya yayılmış ve baS ülkeleri yeryüzünün bütün kıtalarını sömürmeye başladığı aşamada , dünyanın doğu bölgesinde üç ayrı imparatorluk bu duruma karşı denge sağlamaya çalışmışSr .


Unser Logo zur Nutzung als PDF

Im Rahmen einer Zusammenarbeit können Sie
diese Dateien verwenden. Sie finden unteranderem
hier unser Logo.


Förderanträge und Mitgliedsanträge