4 Haziran 2016 07:48 tarihinde Timur Eren <mustafakemal.selanik1881@gmail.com> yazdı:

YARGITAY  18 nci  CEZA  DAİRESİ  BAŞKANLIĞINA

Bakanlıklar / A N K A R A

                                  

      E K     D İ L E K Ç E D İ R

 

DAVACILAR   : RECEP  TAYYİP  ERDOĞAN ve Dengir Mir   Mehmet FIRAT

   DAVALI           : TİMUR EREN

  DOSYA  NO    :  2015/34733

  YEREL MAHKEME : Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi

  Yerel Mahkeme  Esas No : 2014/570

  Yerel Mahkeme Karar No : 2015/332

        Bu davayı açan davacı  Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın: Yüksek Seçim Kurulu ve Siirt İl Seçim kurullarınca 2003 yılında SİİRT Milletvekili olarak atanması olayı ile birlikte, 2003 – 2007 yılları arasında kurduğu hükümetler; kesinlikle GAYRİMEŞRU’ dur ve yok  hükmündedir.  14 Yıllık AKP  iktidarının ( AKP hükümetlerinin )  temeli; maalesef  gayrimeşrulukdur. AKP bu GAYRİMEŞRU zeminde; TC Devlet olanaklarını partisel çıkarları doğrultusunda sonuna dek fütursuzca kullanarak gelişmiş ve  büyümüştür. Bu tespitimin tafsilâtlı açıklaması aşağıdadır.  

Ankara 11 nci Asliye Ceza mahkemesi hâkimi sayın Süleyman İNCE;  ısrarla talep edişim karşısında; karar duruşmasındaki  söylediklerimin bir kısmını duruşma ve karar tutanağına geçirmesine karşın; niçin bu hususların gereğini yapmadan taraflardan birisini tutarak  apar – topar karar vermiştir? EK’ de tekraren sunduğum duruşma ve karar tutanağının ilgili bölümü aynen  şöyledir. 

          Sanıktan son söz ve savunması soruldu; önceki savunmalarımı  tekrar ederim. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi GAYRİ MEŞRU BİR HÜKÜMET KURMUŞTUR ve VATANA İHANETTEN YARGILANMALIDIR. Bu yargılama olmadan yeni bir seçime katılmasına da izin verilmemesi gerekir. Bu beyanlarımın zabta geçirilmesini istiyorum. Mahkemenizce de Yüksek Seçim Kurulu’ na bu hususta müzekkere yazılmasını talep ediyorum.

          Bunun dışında öncelikle beraatime, şayet Mahkeme aksi kanaatte ise, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Dedi.

 -  AKP ( Adalet ve kalkınma partisi ) “ VATANA  AÇIKÇA  İHANET  ETME  SUÇU “  ile  birlikte ; “ GAYRİMEŞRU  HÜKÜMET  KURARAK, GAYRİMEŞRU  ATAMALAR  ve  GAYRİMEŞRU  HARCAMALAR  YAPMA  SUÇLARI “ nı  kesinlikle  işlemiştir.

     -  AKP ( Adalet ve Kalkınma Partisi ) nin tedbirli olarak temelli kapatılması davasının  ANAYASA  MAHKEMESİ  (  YÜCE  DİVAN  ) nde   acilen  açılarak, devletimizin başına iç ve dış çıkar gruplarınca musallat edilmiş çok büyük bir belâdan; devletimizin kurtarılması  gerekmektedir. 

   A -   Yazarı  kamuoyumuzda  rahmetli  Prof.  NECMETTİN  ERBAKAN  EKOLܒ nden  DİNCİ  YAZAR  olarak  bilinen – tanınan  sayın  AHMET  AKGÜL’ ün  yazılmış – basılmış – yayınlanmış  ve  piyasada  satışı  gerçekleştirilmiş;  AKP’ nin  ve  AKP’ lilerin  VATANA  AÇIKÇA  İHANET  ETTİKLERİNİ  belgeleyerek;  foyalarını  gün  ışığına  çıkardığı  için  israrla  işlem  yaptırılmamakta  direnilen,  “  AKP  İNTİHARA  GİDİYOR “ isimli;  2007 yılında BİLGE KARINCA yayınlarınca İstanbul’ da basılan ve yayınlanan 752 sahifelik  koskocaman kitaptaki  ismi  açıklanmayan  AKP’ li  danışman’ ın  ibretlik  korkunç  itiraflarından  bazıları şunlardır.  Kanımızı  donduran  bu  itirafları  ( ifşaatları )  yapan  AKP’ li danışman  kimdir? İN  midir, CİN midir? Mutlak  surette  ortaya  çıkarılarak  tarafsızlık  ve  dürüstlük  ilkeleri  çerçevesinde  mutlaka  yargılanması  gerekmektedir.  Ben  ismi açıklanmayan  AKP li danışman ‘ ın; bugünkü AKP Genel Başkanı AHMET DAVUTOĞLU olduğu inancındayım.  Çünkü AKP İNTİHARA GİDİYOR isimli kitabı yazan  sayın  AHMET  AKGÜL ile,  AHMET DAVUTOĞLU’ nun KONYA’ lı hemşehri oldukları herkesce bilinen bir gerçektir.

- AHMET  AKGÜL  soruyor : Ne  tür  bir  terslik  bekliyordunuz?

- AKP’ li DANIŞMAN : Tayyip  ERDOĞAN  ve  GÜL’ e  yönelik, askeri  bir  harekât  olabilir  diye  düşündük.

 - AKP’ li DANIŞMAN : Bu  kabinenin ( AKP hükümeti ) listesi  Londra  ve  ABD’ de  oluşturuldu.

- AKP’ li DANIŞMAN : Bakanlar  kurulu’ nda İngilizlerin, Amerikalılar’ ın, İsrailliler’ in, Almanlar’ ın, Fransızlar’ ın  kotası  olduğu  söylendi. Biz  itiraz  ettik, iftira  dedik. Ama  maalesef  realite  bu.

     - AKP’ li DANIŞMAN : İngilizlerin  elinde  ipimiz. Dış  güçlerin  piyonu  gibiyiz.

      - AKP’ li DANIŞMAN : Çok  büyük, çok  fahiş  bir  hata  yaptık. Zaten  Wolfowitz TÜRK  ORDUSU’ nu  bizimkilerin teklifi  üzerine  cezalandırmaya  karar  verdi.

           - AKP’ li DANIŞMAN :  TAYYİP  ile  GÜL’ ün  gezileri  bu  plâna  göre  ayarlandı. O  gün  TAYYİP  ERDOĞAN  Rize’ de: GÜL’ de  Kayseri’ de  olacaktı. Çok  ters  bir şey  olursa; ikisi  ABD’ liler  tarafından  alınacaktı.  Bu  plânı  Wolfowitz  hazırlamıştı.

      - AKP’ li DANIŞMAN : Biz  İngiliz  malı  bir  partiyiz.

- AKP’ li DANIŞMAN : İstanbul’ un  fethi  şenliklerini  düzenliyen  bir  maziden; şimdi  İSTANBUL’ UN  İŞGALİNİ  TEZGÂHLIYAN  bir  parti konumuna  ve  işbirlikçi  adamlara  dönüştük.                                                                                                                              

  - AKP’ li  DANIŞMAN : Daha  ÖZELLEŞTİRME  ve  RÜŞVET’ teki  dolaplara  gelmedim.

 - AKP’ li DANIŞMAN : Rezalet’ ten  de beter,  tam  işgal ve  işgale  bizler ( AKP’ liler )  önayak  oluyoruz.

 - AKP’ li DANIŞMAN : Sizin  dedikleriniz  doğru.  HAİNLER  MANGASIYIZ  BİZ.

             Kanımızı  donduran  bu  itirafları  ( ifşaatları )  yapan  AKP’ li danışman  kimdir?  İN  midir,  CİN midir?  Mutlak  surette  ortaya  çıkarılarak  tarafsızlık  ve  dürüstlük  ilkeleri  çerçevesinde  kesinlikle  yargılanması  gerekmektedir.  “ AKP  İNTİHARA  GİDİYOR “ isimli  kitabın  yazarı  sayın  AHMET  AKGÜL  ile  birlikte;  bu  kitabın  özetini  internet’ te  yayınlayan  sayın  CAN  ATAKLI’ nın  ifadelerine  kesinlikle  başvurularak,  konu  mutlaka  aydınlatılmalı  ve  müeyyideleri  tavizsiz  uygulanmalıdır.

   B- Halen  Cumhurbaşkanlığı makamında  oturmakta  olan  Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ ın; 2003  yılı’ ndaki  Siirt  milletvekilliği  ile  birlikte, akabindeki başbakanlığı  kesinlikle  gayrimeşrudur  ve  kendisi – partisi AKP  ve  bakanlık koltuklarını  peşkeş  çektiği  yoldaşları  hakkında  yasal  ve  Anayasal müeyyidelerin  dakika  geçirilmeden  tavizsiz  uygulanması  gerekmektedir.        

     Şöyle ki:

             2002  Genel seçimi’ nin devamı olan, 2003 yılı  Y E N İ L E N E N     ( yeni  seçim değil )  Siirt  milletvekilliği  seçiminde;  ANAYASA  ve  YASALAR  ayaklar  altına  alınarak  paspas  gibi  çiğnenmiş; ayrıca  meşruiyet  ile  de  uzak – yakın  hiçbir  ilgisi  olmayan  yöntemlerle,  Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ a;  önce  SİİRT  MİLLETVEKİLLİĞİ,  akabinde de  Başbakanlık  makamı;  GAYRİMEŞRU  YÖNTEMLERLE  ve  YOK  HÜKMÜNDEKİ  kararlarla bahşedilmiştir.

    Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ ın;  yok  hükmündeki  Siirt  milletvekili olduğu  gerekçesine  dayanılarak,  TBMM’ de  yemin  ettirildiği  andan  itibaren; gayrimeşru  bu  işleme  karşı  çıkmak  bir  yana, maalesef alkış tutarak destek olan; başta Recep Tayyip ERDOĞAN - Abdullah GÜL – Cemil ÇİÇEK – Bülent ARINǒ la  birlikte, çok  sayıdaki AKP’ linin ve Kemal KILIÇDAROĞLU –  Deniz BAYKAL  başta  olmak  üzere  çok  sayıdaki  CHP’ linin  milletvekillikleri  de, o  andan  itibaren  sakatlanmıştır.  

      Buradaki sakatlıkları 2 ( iki ) madde  halinde  dile  getiriyorum.

        1- Siirt  ilimizde  2003  yılı’ nda  yapılan  milletvekili  seçimi, yeni seçim değil,  Y E N İ L E N E N  2002  seçimidir.  ANAYASA  ve  YASALAR  gereği  2002  Milletvekili  genel  seçimleri’ nde  RECEP  TAYYİP  ERDOĞAN; AKP genel başkanı sıfatı  ile,  İstanbul’ dan  milletvekili adayı  gösterilmiş ancak;  Siirt  ilimizde  önceki  yıllarda  yaptığı 1,5 saatlik  konuşmasında  “ HALKI  DİN  VE  IRK  FARKLILIĞI   GÖSTEREREK  KİN  VE DÜŞMANLIĞA  TAHRİK  ETMEK “  suçundan  kesinleşmiş  hapis cezasını’ da, hapisanede  bilfiil yatarak, fiilen çekmiş olmasına  binaen; milletvekili adayı olabilme şartlarını  hukuken  taşımadığı  için; İstanbul’ dan  milletvekili  adayı  yapılamamıştır. 2002 milletvekili genel  seçimleri  ile  oluşan  TBMM; kendi  varlık nedeni  olan  ve  işlemleri  tamamlanmış  2002  seçimleri  hakkında  düzenleme  yapamaz.  Ayrıca  2002  seçimleri  ile  oluşmuş  olan  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi’ nin  yaptığı  yasa  ve  Anayasa  değişikliğinde   “ Recep Tayyip ERDOĞAN: Siirt’ te 2003  yılı’ nda  yenilenecek 2002 Siirt milletvekili seçiminde, SİİRT AKP milletvekili aday listesinin  en  başına  hiçbir  kıstas  aranmaksızın; paraşütle  getirtilip oturtulur  “ diyen bir madde var da bizim haberimiz mi yok?

    2002  Genel  seçimleri  ile  oluşan TBMM; Recep  Tayyip  ERDOĞAN için yapıldığı aşikâr olan ANAYASAL  ve  YASAL  düzenlemeleri yaptıktan sonra;  ( Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ ı  seçilebilir  konuma  getirdikten sonra ),  YENİ  SEÇİM  KARARI  ALARAK,  kendisini  FESHEDEREK,  yeni seçimlere  gitse  idi; Recep Tayyip  ERDOĞAN’ da, dilediği  yerden  önce  milletvekili  seçilir, akabinde de  MEŞRU  TC.  BAŞBAKANI  olabilirdi.

    Arzettiğim  YASA ve ANAYASA  ihlali  yöntemiyle  kendisine Siirt  il  seçim kurulu  ve  Yüksek  Seçim  Kurulu’ nca  bahşedilmiş  olan  YOK  HÜKMÜNDE’ ki  ( olmayan )  SİİRT  MİLLETVEKİLLİĞİ  payesi  ile, 2003 – 2007 yılları  arasındaki Başbakanlığı’ nı da,  o tarihteki  MER’ İ  YASA  ve  ANAYASA  HÜKÜMLERİ  GEREĞİ;  YOK  HÜKMÜNDE ( Gayrimeşru ) kabul etmemiz gerekmektedir.  

   2- YSK  ve  Siirt  il  seçim kurulu; 2002  Genel  seçimlerinde YASA ve  ANAYASA  hükümleri  gereği,  seçimlerde  aday  olabilme şartlarına hiçbir şekilde  haiz  olmayan  Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ ı; hokkabazın şapkasından  AKREP  ya  da YILAN  çıkardığı  gibi, nasıl  SİİRT  ili  AKP  milletvekili  aday  listesinin  en  başına  PARAŞÜTLE  getirterek oturtabilmiştir?   Bu işlemin tesisini gerçekleştiren 2002 – 2003  yılları SİİRT  İL  SEÇİM  KURULU  başkan ve üyeleri ile birlikte,  YÜKSEK  SEÇİM KURULU  başkan ve üyeleri de  telâfisi  imkânsız  çok  büyük  YASAL  ve  ANAYASAL  suç  işlemişlerdir.  2002 – 2003  Yılları  Siirt  il  seçim  kurulu başkan ve üyeleri ile birlikte,  yüksek  seçim  kurulu  başkan  ve  üyeleri  hakkında  YASAL  ve  ANAYASAL  müeyyidelerin tavizsiz  uygulanması  gerekmektedir. 

             Recep  Tayyip  ERDOĞAN’ ın  SİİRT  milletvekili  yapılması              ( atanması )  olayı,  tereddütsüz  gayrimeşru  bir  işlemdir  ve  YOK HÜKMÜNDEDİR.  Siirt  milletvekilliği  gayrimeşru  yöntemlerle  kendisine  bahşedildiği  için  de;  2003 – 2007  yılları  arasındaki  başbakanlığı  da  kesinlikle  gayrimeşrudur  ve  YOK  HÜKMÜNDEDİR.  Bu dönemde  hükümet  tasarrufu  olarak  parlâmentoya  sevkedip,  parlâmentodan  geçirdikleri  bütün  KANUNLAR  –  KARARLAR  –  KARARNAMELER  ile  birlikte;  bu  hükümetin  yaptığı  tüm  atamaların  ve  tüm  harcamaların  da  YOK  HÜKMÜNDE ( GAYRİMEŞRU )  olduğunun  kabul edilmesi  gerekmektedir.  Bu nedenden dolayı, Recep  Tayyip  ERDOĞAN  ile  birlikte;  2003 – 2007  yılları  arasında  görev  verdiği  tüm  bakanlarının YURT  İÇİ  ve  YURT  DIŞI’ nda menkul ve gayrimenkul hesaplarının tümüne, TC  Devleti’ nce  el  konulmasını  arz  ve  talep  ediyorum.

- RECEP  TAYYİP  ERDOĞAN; devlet  güvenlik  mahkemesi  savcıları sayın  ÖMER  SÜHA  ALDAN  ile, sayın  NUH  METE  YÜKSEL  tarafından yürütülen  ve 12 klâsör’ den  oluşan;   İ D A M I     İ S T E N E N  DOSYALARDAN  “ YARGILANIP  BERAAT  ETTİĞİ  İÇİN  DEĞİL -  ZAMAM  AŞIMI’ NA  UĞRADIĞI “  gerekçesi  ile,  dosyalar  raf’ a kaldırılarak  örtbas  edildiği  için  kurtarılmıştır.  (  STAR GAZETESİ   30. Ocak. 2004  CUMA  ).

- 03.  Nisan. 2014  günü akşamı ULUSAL Tv. Kanalında sayın Hulki Cevizoğlu' nun sunduğu “ CEVİZ KABUĞU “ isimli programa konuk olarak katılan,  AKP  kurucularından  ve  eski  Başbakan  Yardımcılarından  sayın ABDÜLLÂTİF  ŞENER: Recep Tayyip ERDOĞAN ve AKP konusunda dehşetengiz  rüşvet  -  yolsuzluk  ve  hırsızlık iddialarını gündeme getirmiştir.  Sayın  Abdüllâtif  ŞENER' in  açıklamalarının  bazıları  kısaca  şunlardır.

              a-       Birinin ( Recep Tayyip ERDOĞAN ) EVİNDE 1.000.000.000 US Doları ( BİR MİLYAR Amerikan doları ) NAKİT' i  var  ise; serveti  en az  100.000.000.000    ( YÜZ  MİLYAR ) DOLARDIR. En büyük 10 holdingin          (  KOÇ – SABANCI –  FİBA – DOĞUŞ – BOYNER -  ENKA – ECZACIBAŞI vb. ) holdinglerin toplam varlıkları 100.000.000.000  US  doları  ( 100 milyar ABD. DOLARI’ ) ndan daha azdır.

         b-   Dış basında Recep Tayyip ERDOĞAN' ın serveti' nin 127.000.000.000  US Doları ( Yüz yirmi yedi  MİLYAR  ABD  DOLARI ) olduğuna ilişkin yazılar yayınlandı. Yayınlanan bu yazılar bugüne  dek  yalanlanmamıştır.

         c-  Bunca  TAPE yayınlandı;  ne oldu ki demeyin.  En  azından  MAFYA YÖNTEMLERİYLE  DEVLET  YÖNETİMİ  NASIL  OLUR?  HERKES  BUNU GÖRDÜ.  

* MER' İ  ( Yürürlükteki )  kanunlarımıza  göre  “ İhaleye  fesat karıştırma, RÜŞVET,  HIRSIZLIK   “  suçlarını  işleyenler; Affa  uğramış olsalar  dahi  CUMHURBAŞKANI  ADAYI  gösterilemezler.*

N E T İ C E – İ     T A L E P:           

AKP ( Adalet ve kalkınma partisi ) “ VATANA  AÇIKÇA  İHANET  ETME  SUÇU “  ile  birlikte  “ GAYRİMEŞRU  HÜKÜMET  KURARAK, GAYRİMEŞRU  ATAMALAR  ve  GAYRİMEŞRU  HARCAMALAR  YAPMA  SUÇLARI “ nı  kesinlikle  işlemiştir.

          AKP ( Adalet ve Kalkınma Partisi ) nin; tedbirli olarak temelli kapatılması davasının; ANAYASA MAHKEMESİ ( YÜCE DİVAN ) nde  acilen açılarak; devletimizin başına iç ve dış çıkar gruplarınca musallat edilmiş çok  büyük  bir  belâdan; devletimizin  kurtarılması  gerekmektedir.  Arzettiğim gerekçelerim dikkate alınarak, AKP ( Adalet ve Kalkınma Partisi ) nin; acilen ve tedbirli olarak temelli  kapatılması davasının;  Yargıtay 18 nci Ceza  Dairesi  sayın  başkan ve üyelerinin de girişimleri ile çok  acil  olarak  YARGITAY  CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞI’ nca  açılması için  gerekli görülecek her türlü adli ve idari işlemin hemen başlatılmasını; saygılarımla  arz  ve  talep  ediyorum.

Söz  konusu  Ankara 11 nci Asliye Ceza Mahkemesinin bu kararının da  hem USUL; hemde ESAS yönünden yüce heyetinizce bozularak; bu davanın  dürüstlük ve tarafsızlığından hiç kimsenin kuşku duymayacağı  gerçek Atatürkçü  hâkim ve savcılardan oluşmuş;  değişik bir Asliye Ceza Mahkemesi’ nde  SİL  BAŞTAN  yeniden görülmesi kararı alınmasını; en derin saygılarımla arz ve talep ederim. 09 Mayıs 2016 Timur EREN

 

Adres : Kâzım Yılmaz Bulvarı 43/2  

          Mobil  : 0543 274 90 22 

       DATÇA / Muğla       

 

ÖNEMLİ NOT :  İnternet arama motoru google’ de  “ AKP İntihara Gidiyor – Ahmet AKGÜL “ yazarak  arama yapan her vatandaş;  AKP İNTİHARA GİDİYOR  isimli  752  sahifelik  bu  kitaba  rahatlıkla  ulaşabilir.

 

EKİ 1 ( Bir ) : Ankara 11 nci Asliye Ceza  Mahkemesinin; söz konusu kararının fotokopisi.